Kilka słów o nas

Nie lubimy robić rzeczy, których nie rozumiemy, dlatego doceniamy wartość rozmowy. Wolimy rozwiązywać problemy niż je tworzyć. Wiemy co oznacza praca z wymagającym klientem, bo nieraz nim właśnie byliśmy.

Nasze doświadczenia w branży internetowej gromadzimy od roku 2000, czyli od momentu, gdy biznes w polskim Internecie „raczkował”. Wtedy to powstał portal automatyka.pl, który w roku 2005 przeobraził się w platformę serwisów branżowych xtech.pl. Jesteśmy współautorami koncepcji serwisów i stale wspieramy ich rozwój.

Jako zespół informatyczny zrealizowaliśmy projekt obecnej (v4) wersji platformy serwisów branżowych xtech.pl. Zgormadzone w ten sposób doświadczenie pozwoliło nam udostępnić swoje kompetencje w postaci oferty usług dla biznesów korzystających z technologii internetowych i mobilnych.

Nasz zespół

Nasze szeregi zasilają ludzie posiadający umiejętności wykraczające poza typowe kompetencje "informatyków". Wierzymy, że nasza siła tkwi w różnorodności.

Łukasz Sokołowski

Guru SQL'a i administracji IT, architekt aplikacji i programista.

Doświadczenie w branży 15 lat.

Lukasz Sokołowski

Paweł Kołodziej

Z wykształcenia energetyk, z zamiłowania informatyk. Koordynator projektów, analityk, projektant interfejsów.

Doświadczenie w branży 10 lat.

Paweł Kołodziej

Tomek Micyk

Gwarant jakości rozwiązania, dociekliwy i szczegółowy. Organizuje testy aplikacji i systemów. Optymalizuje interfejsy.

Doświadczenie w branży 8 lat

Tomek Micyk

Metody pracy

Lubimy naszą pracę również dlatego, że sprzyja temu organizacja naszego zespołu. Obszerniejsze projekty prowadzimy według przygotowanego i zatwierdzonego przez zleceniodawcę harmonogramu. Na co dzień stosujemy metodykę SCRUM dzieląc projekt na etapy (iteracje) o stałej długości (z reguły 10 dni roboczych) i prezentując wyniki prac na koniec każdego z etapów.

Technikalia

Na co dzień pracujemy z produkatami firmy Microsoft (DotNet, ASP MVC). Najpiej czujemy się w projektach webowych wykorzystując możliwości HTML5 oraz javascript'u. W ramach analizy projektu dobieramy technologię, która wg naszej wiedzy nalepiej spełni oczekiwania stawiane przed aplikacją.